Jeg er journalist…

…mit navn er Søren Schaadt Larsen, og jeg arbejder for en bedre verden. Det er store ord, og jeg klarer det heller ikke alene. Langt fra. Men jeg håber, at jeg med mine artikler kan gøre opmærksom på problemstillinger, kan fremhæve løsninger eller vise en vej, som kommer os alle til gavn på et tidspunkt.

Derfor arbejder jeg også primært med emner, som jeg finder vigtige – og hvad er vigtigere end Jordens overlevelse? Hvad er vigtigere end, at vi lader livet på Jorden leve? Og hvad er vigtigere end at fokusere på den forskning, som kan vise vejen til dette?

Jeg forsøger med min journalistik at vise disse emner og vise, i hvilken retning vi arbejder lige nu. Det kan virke tørt alt sammen, men et emne er ikke mere tørt end den person, der formidler det…

Kontakt og priser

Jeg kan kontaktes på telefon to otte syv tre fem fem seks seks eller schaadt [at] schaadts.dk – arbejdet jeg udfører skal dække mine leve-, drifts, og andre lønomkostninger, derfor tager jeg også 600 kroner i timen.  For det får du en journalist, som kender sit arbejdsområde, som kan sætte sig ind i svært stof og som kan skrive en god skarp artikel om det. Ved siden af det, kan jeg udvikle hjemmesider, udvikle idéer til formidling og kampagner indenfor natur-, miljø- og klimaforhold.