Jeg er journalist…

…og jeg arbejder for en bedre verden. Det er store ord, og jeg klarer det heller ikke alene. Langt fra. Men jeg håber, at jeg med mine artikler kan gøre opmærksom på problemstillinger, kan komme med løsninger eller vise en vej, som kommer os alle til gavn på et tidspunkt.

Derfor arbejder jeg også primært med emner, som jeg finder vigtige – og hvad er vigtigere end Jordens overlevelse? Hvad er vigtigere end, at vi lader livet på Jorden leve? Og hvad er vigtigere end at fokusere på den forskning, som kan vise vejen til dette?

Jeg forsøger med min journalistik at vise disse emner og vise, i hvilken retning vi arbejder lige nu. Jeg skriver om emner, som måske er tørre, men som vedrører os alle, og som er vigtige for Jordens overlevelse…